Sopockie Wodne Ochotnicze pogotowie Ratunkowe

Miasto Sopot

Grupa Operacyjna

śp. Igor Piwkowski

Z przykrością i wielkim żalem informujemy, iż w dniu 11.03.2021 zmarł śp. IGOR PIWKOWSKI.
Igor był jednym z założycieli naszej organizacji, przez wiele kadencji pełnił funkcje Wiceprezesa Sopockiego WOPR. Był wychowawcą wielu pokoleń Ratowników WOPR i sterników motorowodnych. Przez wiele lat był sternikiem na sopockiej karetce wodnej.
Pogrzeb odbędzie się w piątek 19 marca o godz 12:30 na Cmentarzu Srebrzysko w Gdańsku.
Przekazujemy najgłębsze wyrazy współczucia dla całej rodziny Igora.
Spoczywaj w pokoju Przyjacielu.

Zobacz również

Ważne informacje