Sopockie Wodne Ochotnicze pogotowie Ratunkowe

Miasto Sopot

Numer ratunkowy nad wodą - 601 100 100

Grupa Operacyjna

Kontakt

Sopockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

ul. Bitwy pod Płowcami 67c; 81-731 Sopot

tel.: 58 7440 232 (biuro)

tel.: 607 973 242 (Łukasz Nizgorski)

tel.: 603 802 706 (Maciej Dziubich)

 

e-mail: biuro@sopockiewopr.pl

www: www.sopockiewopr.pl

NIP: 585-13-98-850

REGON: 192931146
Sąd Rejonowy Gdansk Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS NR 0000159286
Bank Przemysłowo-Handlowy PBK S.A Oddział w Sopocie 55 1060 0076 0000 3200 0086 6410 

 

 


Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego w Sopocie

ul. Bitwy pod Płowcami 67c; 81-731 Sopot

tel.: 601 100 100 (Numer Ratunkowy Nad Wodą)
tel.: 785 171 196 (Mateusz Szulimowicz)

e-mail: ckrw@sopot.pl

 

 

Zobacz również

Ważne informacje