Sopockie Wodne Ochotnicze pogotowie Ratunkowe

Miasto Sopot

Numer ratunkowy nad wodą - 601 100 100

Grupa Operacyjna

Statystyki

Statystyki za okres 01.01 do 31.08.2012 r.

  Sopot Giżycko Wrocław Szczecin Legionowo Suwałki RAZEM
 Liczba akcji 195 498 62 655 74 45 1529
               
 Liczba akcji w miesiącu:              
 -  styczeń-maj 14 50 17 11 24 5 121
 -  czerwiec 21 68 11 34 14 6 154
 -  lipiec 71 191 14 397 28 18 719
 -  sierpień 82 189 20 213 8 16 528
               
 Liczba osób poszkodowanych (ogólnie) 237 709 79 655 136 77 1893
 Liczba uratowanych (ogólnie) 223 705 73 638 132 76 1847
 Liczba zgonów (ogólnie) 14 4 6 17 4 1 46

Zobacz również

Ważne informacje