Sopockie Wodne Ochotnicze pogotowie Ratunkowe

Miasto Sopot

Numer ratunkowy nad wodą - 601 100 100

Grupa Operacyjna

Nowe Władze Sopockiego WOPR

W dniu 8.04.2018  na Walnym Zebraniu Delegatów Sopockiego WOPR został wybrany Zarząd Sopockiego WOPR, który w dniu 11.04.2018 dokonał wewnętrznego podziału funkcji i tak:

Prezes Zarządu – Maciej Dziubich

Wiceprezes – Igor Piwkowski

Wiceprezes – Łukasz Nizgorski

Wiceprezes – Kazimierz Zelewski

Sekretarz – Daniel Zelewski

 

W dniu 8.04.2018  została wybrana na Walnym Zebraniu Komisja Rewizyjna Sopockiego WOPR, która  dokonała wewnętrznego podziału funkcji i tak:
Przewodniczący - Kryspin Dzwonek
Zastępca Przewodniczącego - Jędrzej Łachański
Sekretarz - Krzysztof Hewelt

 

W dniu 8.04.2018  została wybrana na Walnym Zebraniu Komisja Dyscyplinarna Sopockiego WOPR, która dokonała wewnętrznego podziału funkcji i tak:
Przewodniczący – Rafał Sroka
Zastępca Przewodniczącego - Jan Radwan-Wiatrowski
Sekretarz - Mateusz Mocias

Zobacz również

Ważne informacje