Sopockie Wodne Ochotnicze pogotowie Ratunkowe

Miasto Sopot

Numer ratunkowy nad wodą - 601 100 100

Grupa Operacyjna

KURS KPP - STYCZEŃ 2020 - ZMIANY W KPP!

Sopockie WOPR ogłasza nabór na kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy oraz recertyfikację KPP.

UWAGA!

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu (recertyfikacja) jest posiadanie zaświadczenia o ukończonym kursie z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy oraz uzyskanie tytuły Ratownika, którego termin ważności upływa nie później niż na 3 miesiące od dnia egzaminu zgodnie z rozporządzeniem z dnia 3 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy!


Początek zajęć 13.01.2020 r. godz. 8:00 (kurs 6 - dniowy -66h) - od 13.01.2020 - 18.01.2020 r.

Harmonogram;

13.01.2020 - 8:00 - 20:00
14.01.2020 - 8:00 - 18:00
15.01.2020 - 8:00 - 20:00
16.01.2020 - 8:00 - 20:00
17.01.2020 8:00 - 20:00
18.01.2020 8:00 - 15:00

17.01.2020 8:00 - 20:00 (Recertyfikacja)
18.01.2020 8:00 - 15:00 (Recertyfikacja)

*godziny kursu mogą ulec zmianie

Organizator zajęć:

Sopockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Cel główny zajęć:

Celem zajęć jest przygotowanie uczestników kursu do realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji ratowniczych, w tym w szczególności udzielania osobom
w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej.

Szczegółowe cele kształcenia:

1) utrwalenie podstawowej wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy;
2) zdobycie i utrwalenie wiedzy i umiejętności z zakresu kwalifiko­wanej pierwszej pomocy
3) kształtowanie poczucia odpowiedzialności za ja­kość udzielonej pomocy;
4) kształtowanie właściwej postawy etycznej osób podejmujących czynności ratunkowe.

Miejsce zajęć:

Gdańsk (dokładny adres zostanie podany po wypełnieniu formularza)

Cennik:

Pełen kurs KPP dla członków Sopockiego WOPR: 650 zł/os.

Pełen kurs KPP dla pozostałych osób 680 zł/os

Recertyfikacja dla członków Sopockiego WOPR: 220 zł/os.

Recertyfikacja dla pozostałych osób: 250 zł/os.

W przypadku braku przynależności do jednostki współpracującej z Państwowym Ratownictwem Medycznym odpłata za członkostwo w Sopockim WOPR wynosi 50 zł/rok

Osoby chętne na kurs KPP proszone są o wypełnienie formularza https://forms.gle/xM3uJMA8XMcHoFH18 najpóźniej do dnia 08.01.2020 recertyfikacja do dnia 13.01.2020 r.

Po otrzymaniu ww informacji dostaną Państwo w odpowiedzi wszystkie informację dotyczące kursu i płatności.

Więcej informacji udzieli:

Daniel Zelewski

tel. 665 122 580

daniel.zelewski@sopockiewopr.pl

Zobacz również

Ważne informacje