Sopockie Wodne Ochotnicze pogotowie Ratunkowe

Miasto Sopot

Numer ratunkowy nad wodą - 601 100 100

Grupa Operacyjna

Koronawirus – ważne informacje dla sopocian

Koronawirus – ważne informacje dla sopocian
Na stronie Urzędu Miasta Sopot znajdziesz aktualne, oficjalne i wiarygodne informacje na temat nowego koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 oraz informacje jak zachować środki ostrożności i jak postępować w przypadku podejrzenia zakażenia u siebie lub swoich bliskich.

https://www.sopot.pl/aktualnosc/8082/koronawirus-wazne-informacje-dla-sopocian


Zobacz również

Ważne informacje