Sopockie Wodne Ochotnicze pogotowie Ratunkowe

Miasto Sopot

Numer ratunkowy nad wodą - 601 100 100

Grupa Operacyjna

Nabór na szkolenie RATOWNIKA WODNEGO

Sopockie WOPR ogłasza nabór na szkolenie

RATOWNIKÓW WODNYCH

!!! Termin zgłoszeń - 23 maja !!!

Rozpoczęcie kursu - koniec maja lub początek czerwca.

Informacje i zapisy:
Rafał Tymiński, tel. 509 405 006, e-mail: rafal.tyminski@sopockiewopr.pl

Koszty szkolenia: 800 zł (w tym zawarte są wszystkie koszty)

Szkolenie zgodne z rozporządzeniem MSW z dnia 21.06.2012 r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym.

Zobacz również

Ważne informacje