Sopockie Wodne Ochotnicze pogotowie Ratunkowe

Miasto Sopot

Numer ratunkowy nad wodą - 601 100 100

Grupa Operacyjna

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy oraz recertyfikacja KPP Listopad 2019! - UWAGA ZMIANA TERMINU

Sopockie WOPR ogłasza nabór na kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy oraz recertyfikację KPP. 

 UWAGA! KURS ROZPOCZNIE SIĘ PRZY MIN - 10 kursantach! 

 Początek zajęć 15.11.2019 r. godz. 17:00 (kurs 8 - dniowy, weekendowy -66h) - od 15.11.2019 - 01.12.2019 r.

Harmonogram;

15.11 - 17:00 do 19:00
16.11 - 08:00 do 18:00
17.11 - 08:00 do 18:00

22.11 - 16:00 do 20:00
23.11 - 08:00 do 18:00
24.11 - 08:00 do 18:00

29.11 - 16:00 do 20:00
30.11 - 08:00 do 18:00
01.12 - 08:00 do 14:00

30.11 - 08:00 do 18:00 / Recertyfikacja
01.12 - 8:00 do 14:00 / Recertyfikacja

01.12 - od 16:00 - EGZAMIN KPP

Organizator zajęć:

Sopockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Cel główny zajęć:
Celem zajęć jest przygotowanie uczestników kursu do realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji ratowniczych, w tym w szczególności udzielania osobom 
w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej.

Szczegółowe cele kształcenia:
1)  utrwalenie podstawowej wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy;
2)  zdobycie i utrwalenie wiedzy i umiejętności z zakresu kwalifiko­wanej pierwszej pomocy 
3)  kształtowanie poczucia odpowiedzialności za ja­kość udzielonej pomocy;
4)  kształtowanie właściwej postawy etycznej osób podejmujących czynności ratunkowe.

Miejsce zajęć:

Gdańsk lub Sopot* - ogłoszenie na początku listopada

 

Pełen kurs KPP dla członków Sopockiego WOPR: 650 zł/os.

Pełen kurs KPP dla pozostałych osób 680 zł/os

Recertyfikacja dla członków Sopockiego WOPR: 200 zł/os.

Recertyfikacja dla pozostałych osób: 220 zł/os. 

W przypadku braku przynależności do jednostki współpracującej z Państwowym Ratownictwem Medycznym odpłata za członkostwo w Sopockim WOPR wynosi 50 zł/rok

Osoby chętne na kurs KPP proszonę są o wypełnienie formularza https://forms.gle/vDdpqdnRT9mgJkZ2A najpóźniej do dnia 08.11.2019r. Recertfikacja do dnia 15.11.2019 r.

Po otrzymaniu ww informacji dostaną Państwo w odpowiedzi wszystkie informację dotyczące kursu i płatności. 

Więcej informacji udzieli:


Daniel Zelewski

tel. 665 122 580

daniel.zelewski@sopockiewopr.pl

Łukasz Kreft

Sopockie WOPR

Tel. 698 824 184

e-mail: szkolenia@sopockiewopr.pl

e-mail: lukasz,kreft@sopockiewopr.pl

 

Zobacz również

Ważne informacje