Sopockie Wodne Ochotnicze pogotowie Ratunkowe

Miasto Sopot

Numer ratunkowy nad wodą - 601 100 100

Grupa Operacyjna

Recertyfikacja KPP 2019!

Sopockie WOPR ogłasza nabór na recertyfikację KPP. 
 
Recertyfikacja KPP:

26.06.2019
8:00 - 16:30 - Przypomnienie
17:00 - Egzamin

Organizator:

Sopockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Recertyfikacja KPP prowadzona jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, przygotowanego na podstawie art.13 ust. 8 ustawy z dnia 8 września o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Miejsce zajęć:
 
Sopockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (ul. Bitwy Pod Płowcami 67C - Budynek SKŻ Sopot) 
 
Recertyfikacja dla członków Sopockiego WOPR: 200 zł/os.
Recertyfikacja dla pozostałych osób: 220 zł/os. 
 
 
Zgłoszenia przyjmuje Daniel Zelewski najpóżniej do dnia 23.06.2019r.
 
Więcej informacji udzieli:
Sekretarz Sopockiego WOPR
Daniel Zelewski
Koordynator ds. szkoleń i prelekcji
 
Tel. 665122580
e-mail: daniel.zelewski@sopockiewopr.pl

Zobacz również

Ważne informacje